Spektrum Yönetimi


Spektrum yönetiminin öncelikli amacı sınırlı bir doğal kaynak olan radyo spekrumunun optimum kullanımını sağlamaktır. RF spektrumunun kullanımı yeni teknolojiler sayesinde yüksek oranda artmaktadır. Çeşitli radyo iletişim ağlarının birbirlerine girişime neden olmadan varolmasında etkili ve verimli spektrum yönetimi kilit unsurdur. Spektrum izleme, spektrum yönetiminin gözü ve kulağıdır. Gerçek dünyada spektrum kullanım yetkisinin izlenmesi gereklidir. Çünkü spektrumun taahhüt edildiği gibi kullanılacağı garanti edilmez.

ZETA Savunma spektrum izleme ve uygun maliyetli spektrum yönetim çözümleri üzerine ileri seviyede bilgi birikimine ve teknolojik yetkinliklere sahiptir.

 

Spektrum Yönetimi Spektrum İzleme