Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Politikamız


• Sektördeki teknolojik yenilikleri takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini Entegre Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı

• Sürekli gelişme felsefesini tüm süreçlerde Entegre Yönetim Sistemi’ne uygun hale getireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda karlılığı ve rekabet gücünü arttıracağımızı,

• Tabi olduğumuz yasal şartlar, standartlar ve uygunluk yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına uyacağımızı

• Faaliyetlerimizden etkilenen çevre ve insanlara gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer ilgili tarafların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için her türlü korumayı sağlayacağımızı,

• Bu doğrultuda çalışanlarımızın kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştireceğimizi

• Atıklarımızı; olanaklarımızın müsaade ettiği ölçüler içerisinde azaltarak, çevreye en az zarar verecek şekilde bertaraf etmek ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı

TAAHHÜT EDERİZ…